Váš športový & reklamný servis

Chránená dielňa

naspäť na úvod

Naša chránená dielňa poskytuje možnosť pracovného uplatnenia znevýhodnených občanov. Zdravotne postihnutí pracujú na výrobe pod vedením špičkových odborníkov, čo im umožňuje získať množstvo odborných zručností a skúseností.

Našim zdravotne ťažko postihnutým pracovníkom sa snažíme vyjsť v ústrety, všetci sú školení na BOZP.

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom chránenej dielne, prípadne sa chcete stať súčasťou pracovného tímu, kontaktujte nás.